Betydelsen av vårt logo

Critical Zone


Som grund tjänar den samiska flaggan.

Färgerna rött, grönt, gult och blått symboliserar olika livselement. Röd står för elden som ger värme och ljus och för kärlek. Grönt för naturen och plantorna, som bidrar betydelsefullt för överlevnaden. Gult representerar solen, som står för lång levnad. Blått står för vattnet, utan vilket inget kan leva.

Kretsen symboliserar ramtrumman och den färgade tvådelningen dagen, solen

(röd) och månen (blå).

Däri kretssymbolen för kristendomen – i vilken den vertikala balken står för förbindelsen mellan skaparen och människan. Tvärbalken av korset betyder förbindelsen mellan människorna.

Yin och Yang står i centrum av korset som motsatta och trots allt med varandra relaterade krafter som en helhet.


Därför ska vårt logo för den kritiska zonen förstås som en förklaring till förändringsförloppet och till framställningen av de ömsesidiga beroendena av livsrummen eller förenklat :

Det finns inga gränser, bara övergångar.